با زفایر از طراحی لذت ببرید

نمایشگاه بین المللی ITMA 2023، میلان، ایتالیا

نمایشگاه بین المللی ITM 2022

چهارمین دوره انتخابات انجمن TMAI

نمایشگاه ایران تکس 1398

شرکت جهان اروم ایاز

شرکت نیک پی فن آور آرتا

شرکت رادمان صنعت نامدار

شرکت ماشین سازی زاگرس

شرکت نقش نگار امین

شرکت یزد چله

گروه صنعتی ساینار

شرکت تعاونی دانش بنیان آپافن

شرکت مهندسی تحقیقاتی سیما نساج یزد

شرکت سیستم هوای فشرده تهران

شرکت نساجی بروجرد